Tilmelding til Dansk Financias nyhedsbrev

Profil

Dansk Financia er den professionelle samarbejdspartner og konstruktive rådgiver for foreningsbestyrelsen og ejendomsejeren. >>>

Historie

Dansk Financia har administreret ejendomme siden 1934. Vi administrerer over 200 boligforeninger og udlejnings- ejendomme i Storkøbenhavn.   >>>

Ydelser 

Dansk Financia administrerer og fører tilsyn med ejendomme, samt rådgiver om juridiske, finansielle, regnskabsmæssige og byggetekniske forhold. >>>

02-05-2016: Gå-hjem-møde for nye bestyrelsesmedlemmer

Dansk Financia inviterer nye bestyrelsesmedlemmer i vores ejer- og andelsboligforeninger til ”gå-hjem-møde” tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.

På mødet vil en af vores erfarne ejendomsadministratorer og vores advokat holde en times oplæg om en række emner, der er vigtige at kende til som nyt bestyrelsesmedlem i en...

14-03-2016: Lovkrav om installering af varmtvandsmålere og fremlæggelse af forbrugeroplysninger

Installering af varmtvandsmålere inden 31. december 2016

Det er gjort til et lovkrav, at der senest den 31. december 2016 er installeret individuelle varmtvandsmålere i hver enkelt lejlighed. For eksisterende bebyggelse gælder lovkravet dog kun, hvis det er teknisk muligt og rentabelt at installere målerne. I...

15-01-2016: Ny bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Bekendtgørelsen om vedligeholdelsesplaner er nu endelig kommet.

Heraf følger, at udlejere af lejemål i private udlejningsejendomme, der er omfattet af boligreguleringslovens kapitel II – IV, skal udarbejde en plan for planlagt, periodisk vedligehold af ejendommen i den kommende 10 års periode. Planen skal omfatte...