Tilmelding til Dansk Financias nyhedsbrev

28-06-2016: Dansk Financia har solgt aktiviteter til Datea

Dansk Financia har med virkning fra 1. juli 2016 solgt sine administrationsaktiviteter til DATEA. Overdragelsen omfatter alle medarbejdere og administrationsaftaler. 

Baggrunden for bestyrelsens beslutning om at frasælge aktiviteterne er de stigende krav til konsolidering i ejendomsadministrationsbranchen,...

02-05-2016: Gå-hjem-møde for nye bestyrelsesmedlemmer

Dansk Financia inviterer nye bestyrelsesmedlemmer i vores ejer- og andelsboligforeninger til ”gå-hjem-møde” tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.

På mødet vil en af vores erfarne ejendomsadministratorer og vores advokat holde en times oplæg om en række emner, der er vigtige at kende til som nyt bestyrelsesmedlem i en...

14-03-2016: Lovkrav om installering af varmtvandsmålere og fremlæggelse af forbrugeroplysninger

Installering af varmtvandsmålere inden 31. december 2016

Det er gjort til et lovkrav, at der senest den 31. december 2016 er installeret individuelle varmtvandsmålere i hver enkelt lejlighed. For eksisterende bebyggelse gælder lovkravet dog kun, hvis det er teknisk muligt og rentabelt at installere målerne. I...