Ledelse

Dansk Financia

Ledelse og ejerforhold

Dansk Financia A/S ejes af Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond.

Læs mere om fonden her.

 

 

 

Koncerndiagram

Bestyrelse og direktion

Peter Vagn-Jensen

Formand for bestyrelsen

 

Direktør, hofjægermester

Født 1955

Anders Westermann

Næstformand

 

Direktør, civiløkonom

Født 1956

Peter Andreassen

Bestyrelsesmedlem

 

Direktør

Født 1965

Per Solberg Hansen

Direktør

 

Civiløkonom

Født 1965