Ledelse

Ledelse

Bestyrelsen for Dansk Financia A/S

Peter Vagn-Jensen

Formand for bestyrelsen

 

Direktør, hofjægermester

Født 1955

Anders Westermann

Næstformand

 

Direktør, civiløkonom

Født 1956

Peter Andreassen

Bestyrelsesmedlem

 

Direktør

Født 1965

Direktion

Per Solberg Hansen

Direktør

 

Civiløkonom

Født 1965