Bytte

Dansk Financia A/S

CVR nr. 21327417

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 35 38 19 01

Dansk Financia udfører asset management for selskaber og ejendomme i Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond koncernen, der omfatter Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, Helios Ejendomsselskab A/S, Jensen & Møller Holding A/S, Tueholm Valby Langgade 38 ApS og Tueholm Mølle Allé 21 ApS m.fl.

Koncernen ejer 15 ejendomme i Storkøbenhavn med flere end 200 beboelseslejligheder.

 

Den daglige administration af koncernens ejendomme varetages af Newsec Datea A/S

 

Bytte lejlighed med en anden lejer

 

I henhold til lejelovens bestemmelser har du som lejer visse rettigheder til at bytte din lejlighed med lejeren af en anden lejlighed. Dette skal forstås meget bogstaveligt, dvs. du kan kun bytte med en anden lejer i en lejelejlighed – du kan ikke bytte med en andelslejlighed, ejerlejlighed, kolonihavehus, sommerhus o.l.

 

Du skal i øvrigt opfylde samtlige bestemmelser for bytte for at opnå vores accept.

 

Ved bytte vil det for dig som lejer være at sidestille med fraflytning, dvs. du skal overholde de bestemmelser omkring istandsættelse ved fraflytning, som fremgår af din lejekontrakt.

 

Hvis lejen i din lejlighed ikke allerede er fastsat efter Boligreguleringslovens §5 stk. 2 skal du være opmærksom på, at vi vil kræve din lejlighed moderniseret og den fremtidige leje fastsat efter denne bestemmelse. Det medfører, at den lejer, du bytter med, overtager din lejlighed moderniseret og istandsat, og at vedkommende skal betale en højere leje end du har gjort.

 

Alternativ til bytte

Den hyppigste årsag til, at lejere ønsker at bytte lejlighed er, at lejligheden ikke længere opfylder dit aktuelle boligbehov.

 

Hvis din lejlighed ikke længere opfylder dine aktuelle boligbehov behøver du ikke nødvendigvis fremleje eller bytte for få ønsker og behov opfyldt.

Hos Dansk Financia har vore eksisterende gode lejere fortrinsret til en anden bolig i vores portefølje. Udfyld kontaktformularen under Ledige lejemål og skriv, at du er lejer hos os i forvejen. Du er også velkommen til at ringe til os på 35 38 19 01 - så ser vi hvad der er muligt.