Hvordan udvælger vi vores lejere

Hvordan udvælger vi vores nye lejer?

 

Lejligheder anvises efter en individuel vurdering. Det betyder, at det er udlejer, der afgør, hvem der udlejes til.

 

Vi finder vores nye lejer ved at holde åbent hus og fremvise lejligheden, dvs. hvis du vil i betragtning til en given lejlighed, skal du tilmelde dig og komme til åbent hus. Man bliver ikke lejer ved at sende en mail eller ringe til os med anmodning om at reservere lejligheden. Kom til åbent hus.

 

Hvis du efter fremvisningen er interesseret i at blive lejer af lejligheden, skal du udfylde en blanket med dine kontaktoplysninger. Vi udvælger vores lejer blandt de modtagne tilbagemeldinger efter fremvisningen.

 

Når vi skal finde en ny lejer, kan individuelle forhold som nedenstående indgå i vores vurdering:

 

Behovsdato - hvornår ønsker du at flytte ind?

Det betyder, at vi opprioriterer lejeremner, der ønsker at leje lejligheden, når lejligheden er ledig, så vi undgår tomgang.

 

Lejeperiode – vil du kun leje tidsbegrænset?

Det betyder, at lejeremner, der ønsker at leje en lejlighed for en kortere periode ikke skal påregne at komme i betragtning, hvis lejligheden udlejes uden tidsbegrænsning.

 

Fremleje – skal du fremleje et værelse?

Det betyder, at vi foretrækker en lejer, der ikke er nødt til at fremleje et eller flere værelser til for at kunne betale lejen.

 

Bofællesskab?

Det betyder, at man må gerne bo sammen med en ven, studiekammerat eller lignende, men vi udlejer ikke til bofællesskaber. Vi udlejer til familier og enkeltpersoner. Hvis man vil bo sammen med en ven, studiekammerat o.l. gælder regler, som du kan læse her.

 

Boligbehov - passer lejligheden med behovet?

Det betyder, at vi vurderer om lejligheden svarer til behovet, herunder sammenholder vi lejligheden med de ønsker og behov, som du angav, da du ansøgte om at komme i betragtning til en lejlighed hos os.

 

Har du/I set lejligheden?

Det betyder, at vi normalt ikke udlejer vores lejligheder til lejere, vi ikke har mødt. Kom til fremvisningen, og kom begge to, hvis I er et par, der begge ønsker at bo i lejligheden.

 

Hvis vi har flere sidestillede lejeremner, foretager vi normalt lodtrækning.