Indflytning

Procedure ved indflytning

 

Hvis du er vores nye lejer, overtager ejendommens administrator Newsec Datea A/S den videre sagsbehandling. Der sker følgende:

 

Du skal underskrive lejekontrakt, indbetale depositum m.v. og legitimere dig

Der bliver sendt 2 mails til dig/jer:

 

Lejekontrakt og betaling:

Først modtager du en mail, der indeholder et link til lejekontrakt, opkrævning, husorden, energimærke m.v. Hvis I er to lejere får I hver en mail. Denne mail kommer fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S. Visse mailprogrammer opfatter denne mail som uønsket post, så se i din folder for uønsket post, hvis du ikke modtager denne mail.

 

Sammen med lejekontrakten er vedlagt et brev fra administrator Newsec Datea A/S med en opkrævning på depositum og forudbetalt leje og leje m.v. for den første måned.

Der skal betales depositum svarende til 3 måneders leje og forudbetalt leje for 3 måneder, dvs. i alt 6 måneders leje skal betales forud jf. lejelovens §34. Beløbet skal betales hurtigst muligt og skal være betalt før indflytning.

 

Når du har gennemgået lejekontrakten skal du underskrive digitalt med NEMID. Når du har betalt depositum m.v. og udlejer har underskrevet lejekontrakten modtager du/I en mail med den af alle parter underskrevne lejekontrakt vedhæftet som signeret PDF dokument. Sammen med lejekontrakten er de øvrige bilag vedhæftet. Bemærk, at du altid kan bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden og andre dokumenter på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.

 

Du skal legitimere dig:

Du modtager også en separat mail med anmodning om at legitimere dig med NEMID. Denne mail indeholder også et link og kommer også fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S.

 

Du bliver indkaldt til indflytningssyn:

Du/I bliver herefter indkaldt til indflytningssyn, hvor du sammen med viceværten aflæser målere og gennemgår lejligheden. Sammen udfylder I en indflytningsrapport, som du/I skal underskrive.

 

Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages lejligheden umøbleret og istandsat, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.

 

Det er vigtigt, at I gennemgår hele lejligheden og kontrollerer funktionsdygtigheden af alle installationer. Hvis der er mangler eller hvis f.eks. en vandhane eller køleskabet ikke virker, skal dette noteres i indflytningsrapporten. Vi bestræber os på, at din/jeres lejlighed er 100% færdig og klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Derfor er det vigtigt, at du er grundig ved indflytningssynet. Husk, at du som lejer hæfter for de mangler, som ikke bliver noteret.

 

Ved indflytningssynet får du samtidig udleveret nøgler til ejendommen og lejligheden og postkassen. Viceværten vil ligeledes anvise dig et pulterrum og fortælle, hvor du afleverer dit husholdningsaffald.

 

Hvis du efter indflytningssynet opdager en mangel, har du 14 dage (fra nøgleudleveringsdato) til at meddele administrator, at du har opdaget en mangel. Husk fotodokumentation!

 

Navneskilte

Viceværten sørger for, at dit/jeres efternavn(e) automatisk bliver sat på dørtelefon, postkasse og foran døren til din/jeres lejlighed.

Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v. Hvis du har særlige ønsker til navneskiltet, så udfyld denne formular.