Indflytning

Procedure ved indflytning

 

Vi skal bruge dine kontaktoplysninger og legitimation

For at kunne oprette dig som lejer har vi behov for dine kontaktoplysninger (navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse) og dit CPR nummer. Du skal ikke sende os disse oplysninger i en almindelig ukrypteret mail!

 

Vi opretter en valideringsanmodning, som vi sender til din mailadresse. Denne mail kommer fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S fra adressen penneo@penneo.com og indeholder et link til en sikker hjemmeside, hvor du skal indtaste dit CPR nummer og bekræfte dette med NEMID. Visse mail programmer opfatter denne mail som uønsket post, så se i din mappe for uønsket post i dit mailprogram, hvis du ikke modtager denne mail. Din ægtefælle / samlever modtager også en mail og skal validere sig, hvis vedkommende skal registreres som lejer og stå på lejekontrakten.

 

Når du har valideret dit CPR nummer med NEMID modtager vi dine kontaktoplysninger og dit CPR nummer på en sikker måde.

 

Vi videregiver oplysningerne til ejendommens administrator Newsec A/S, der herefter overtager den videre sagsbehandling og ansvaret for opbevaring af dine oplysninger. Du kan læse mere om administrators behandling af personoplysninger her. Dansk Financia A/S opbevarer ikke dit CPR nummer.

 

Du skal underskrive lejekontrakt

Newsec A/S opretter dig/jer som lejer(e) og udarbejder en lejekontrakt med de vilkår, der er aftalt.

 

Newsec A/S sender dig/jer en mail, der indeholder et link til en sikker hjemmeside, hvor du/I kan gennemgå og underskrive lejekontrakten.

Det er vigtigt at du gennemgår lejekontrakten og de aftalte vilkår før du underskriver.

 

Du skal også sikre, at du har fået alle bilag til lejekontrakten (energimærke, husorden o.s.v.). Dog kan du altid bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden o.l på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.

 

Når udlejer har underskrevet lejekontrakten modtager du/I den af alle parter underskrevne lejekontrakt som PDF dokument.

 

Du skal betale depositum m.v.

Samtidig med lejekontrakten modtager du opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt leje m.v. for den første måned.

Der skal betales depositum svarende til 3 måneders leje og forudbetalt leje for 3 måneder, dvs. i alt 6 måneders leje skal betales forud jf. lejelovens §34.

Beløbet skal betales hurtigst muligt og skal være betalt før indflytning.

 

Du får ikke en lejekontrakt med udlejers underskrift og du bliver ikke indkaldt til indflytningssyn, før du har betalt denne opkrævning.

 

Du bliver indkaldt til indflytningssyn:

Når lejekontrakten er underskrevet og depositum m.v. betalt, bliver du indkaldt til indflytningssyn, hvor du sammen med ejendomsinspektøren aflæser målere og gennemgår lejligheden. Sammen udfylder I en indflytningsrapport, som du/I skal underskrive.

 

Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages lejligheden umøbleret og istandsat, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.

 

Det er vigtigt, at I gennemgår hele lejligheden og kontrollerer funktionsdygtigheden af alle installationer. Hvis der er mangler eller hvis f.eks. en vandhane eller køleskabet ikke virker, skal dette noteres i indflytningsrapporten. Vi bestræber os på, at din/jeres lejlighed er 100% færdig og klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Derfor er det vigtigt, at du er grundig ved indflytningssynet. Husk, at du som lejer hæfter for de mangler, som ikke bliver noteret.

 

Ved indflytningssynet får du samtidig udleveret nøgler til ejendommen og lejligheden og postkassen.

 

Hvis du efter indflytningssynet opdager en mangel, har du 14 dage (fra nøgleudleveringsdato) til at meddele administrator, at du har opdaget en mangel. Husk fotodokumentation!

 

Navneskilte

Dansk Financia giver besked til viceværten, der sørger for, at dit/jeres efternavn(e) automatisk bliver sat på dørtelefon, postkasse og foran døren til din/jeres lejlighed.

Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v.

Hvis du har særlige ønsker til teksten på navneskiltet eller på et senere tidspunkt ønsker navneskiltet ændret, skal du kontakte Dansk Financia.