Askevænget 49 - Garager og carporte

Garager og carporte

Askevænget 49, 2830 Virum

Garager og carporte beliggende Askevænget 49 ejes af Jensen & Møller Holding. Området er privat og der gælder særlige regler og vilkår for parkering. Se skiltning. Overholdelse af regler og vilkår kontrolleres af Qpark.


For at parkere på området gælder følgende (alle betingelser skal være opfyldt): 

  • at man skal være registreret som lejer af en garage eller carport hos administrator Newsec,
  • at man ikke må være i restance med betaling af leje,
  • at man har oplyst registreringsnummer på sin bil (eller motorcykel) til Dansk Financia via nedenstående formular,
  • at man har modtaget en kvittering fra Qpark.


Hvis du har lejet en garage eller en carport skal du udfylde nedenstående formular for at få udstedt en elektronisk parkeringstilladelse. 

Parkeringstilladelser udstedes ikke længere som fysiske kort, der skal placeres i forruden. 


Når du har udfyldt formularen, kontrollerer Dansk Financia om du er registeret som lejer og om du er i restance med betaling. Herefter oprettes en parkeringstilladelse hos Qpark. Der udstedes kun en parkeringstilladelse pr. carport og pr. garage. Dansk Financia sletter herefter de oplysninger, du har afgivet i kontaktformularen, og disse opbevares herefter alene af Qpark.


Qpark sender kvittering for, at der er udstedt parkeringstilladelse pr. SMS og/eller mail.


Det er dit eget ansvar at sikre, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at du modtager kvittering for udstedt parkeringstilladelse . Kontakt Dansk Financia på telefon 35381901, hvis du er berettiget til at modtage en parkeringstillaldelse og hvis du ikke har modtaget kvittering senest 8 dage efter udfyldelse af formular.

Som følge af påbud fra Lyngby-Tårbæk Kommune er området afspærret og der er parkering og adgang forbudt indtil videre.