Fraflytning

Fraflytning


Vi håber, at du er glad for at være lejer hos os, men ønsker og behov ændrer sig gennem livet, herunder også behovet for at finde et andet sted at bo.


Opsigelse

Hvis du/I skal flytte og ønsker at opsige lejemålet, skal du/I gøre dette over for administrator. Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at du kan kommunikere med administrator elektronisk, er det tilstrækkeligt at sende en mail. Ellers skal du sende et brev til administrator.


Administrator bekræfter herefter modtagelse af opsigelsen og angiver en dato for, hvornår lejeforholdet ophører. I henhold til lejeloven er der 3 måneders opsigelse, dvs. hvis du eksempelvis opsiger din lejlighed i september vil lejeforholdet ophøre 31. december. Administrator vil ligeledes indkalde til fraflytningssyn og foreslå en dato.


Fraflytning

Med mindre andet er aftalt i lejekontrakten skal du være fraflyttet og der skal være afholdt fraflytningssyn mindst 14 dage før den dato, hvor lejeforholdet ophører.


Lejebetaling i opsigelsesperioden.

Hvis du/I har betalt forudbetalt leje i forbindelse med indflytning behøver du/I ikke betale leje i opsigelsesperioden. Der skal dog fortsat betales varme og andre betalinger ud over leje.


Fraflytningssyn

Ved fraflytningssynet skal lejligheden være fraflyttet, tom og rengjort og du/I skal aflevere alle nøgler og eventuel vaskebrik.


Du/I skal aflevere lejligheden i samme stand som da du/I overtog den, dvs. samme stand som er beskrevet i indflytningsrapporten. Lejlighedens stand og eventuelle særlige vedligeholdelsesforpligtelser kan også være beskrevet i lejekontrakten.


Med mindre andet dokumenteres har du overtaget lejligheden istandsat og uden mangler, dvs. nymalet og med pæne gulve og funktionsdygtige installationer og hårde hvidevarer. Du skal aflevere lejligheden i samme stand.


Det er udlejers håndværkere, der maler og istandsætter for din regning efter fraflytningen. Der er principielt ikke noget, der forhindrer, at du selv kan male og istandsætte før fraflytningssynet, men du skal bare være klar over, at dit arbejde kan blive underkendt på fraflytningssynet, hvis det ikke er godt nok eller ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. Derfor anbefaler vi, at du overlader det til udlejer at istandsætte.


Ved fraflytningssynet aflæser du også målere sammen med viceværten, men husk, at du selv har ansvar for at framelde dig som abonnent og forbruger vedr. el o.s.v.


Afregning / tilbagebetaling af depositum

Administrator vil snarest muligt efter fraflytningsdagen udarbejde en flytteopgørelse over udlejers tilgodehavender (eventuelle lejerestancer, istandsættelse o.l.) og dine tilgodehavender (depositum o.l.). Hvis flytteopgørelsen er i din/jeres favør, bliver dit/jeres tilgodehavende overført til NEMkonto eller den konto, som du/oplyser.


Genudlejning

Ejendommens administrator håndterer det formelle og administrative vedr. din fraflytning. Alle spørgsmål vedr. fraflytning, udbetaling af depositum o.l. skal derfor rettes til administrator.


Dansk Financia forestår genudlejning af lejemålet. Som led i genudlejningsproceduren skal lejemålet fotograferes og der skal udarbejdes en plantegning. Dansk Financia samarbejder med firmaet Zigna, og en fotograf fra Zigna vil derfor tage kontakt til dig for at aftale tid for fotografering og opmåling.


Du kan se et par tip fra fotografen til klargøring af din lejlighed her


Vi anbefaler samtidig, at du gemmer eventuelle værdigenstande, så de ikke kommer med på billederne og ikke står fremme, når lejligheden fremvises for nye lejere.


Dit lejemål vil blive tilbudt til de boligsøgende, der står på vores mailingliste, og som har anmodet om at komme i betragtning, når vi har en ledig lejlighed.


For at forstyrre dig mindst muligt vil vi gerne fremvise lejemålet til flere lejeremner samtidig og på et tidspunkt, der passer dig. Derfor vil vi sammen med dig gerne finde et tidspunkt, hvor vi holder åbent hus og fremviser lejemålet for dem, der har tilmeldt sig.