Ledelse

Bestyrelsen for Dansk Financia A/S

Peter Vagn-Jensen

Formand for bestyrelsen


Direktør, hofjægermester

Født 1955

Anders Westermann

Næstformand


Direktør, civiløkonom

Født 1956

Peter Andreassen

Bestyrelsesmedlem


Direktør

Født 1965

Direktion

Per Solberg Hansen

Direktør


Civiløkonom

Født 1965