Bytte

Bytte lejlighed med en anden lejer


I henhold til Lov om leje §161 har du som lejer visse rettigheder til at bytte din lejlighed med lejeren af en anden lejlighed. Dette skal forstås meget bogstaveligt, dvs. du kan kun bytte med en anden lejer i en lejelejlighed – du kan ikke bytte med en andelslejlighed, ejerlejlighed, kolonihavehus, sommerhus o.l.


Samtlige bestemmelser for bytte skal være opfyldt for at opnå vores accept.


Ved bytte vil det for dig som lejer være at sidestille med fraflytning, dvs. du skal overholde de bestemmelser omkring istandsættelse ved fraflytning, som fremgår af din lejekontrakt.


Hvis lejen i din lejlighed ikke allerede er fastsat efter Lov om leje §19 stk. 2 vil vi kræve din lejlighed moderniseret og den fremtidige leje fastsat efter denne bestemmelse. Det medfører, at den lejer, du bytter med, overtager din lejlighed moderniseret og istandsat, og at vedkommende skal betale en højere leje end du har gjort.


Alternativ til bytte

Den hyppigste årsag til, at lejere ønsker at bytte lejlighed er, at lejligheden ikke længere opfylder dit aktuelle boligbehov.


Hvis din lejlighed ikke længere opfylder dine aktuelle boligbehov behøver du ikke nødvendigvis fremleje eller bytte for få ønsker og behov opfyldt.

Hos Dansk Financia har vore eksisterende gode lejere fortrinsret til en anden bolig i vores portefølje. Du er velkommen til at ringe til os på telefon 35 38 19 01 - så ser vi hvad der er af muligheder.