Om os

Om Dansk Financia

Dansk Financia er stiftet i 1934 og vi har opført, administreret og udlejet boliger i København lige siden.

Læs mere om vores historie her på siden.

Læs bogen: Dansk Financia og selskabets stifter F C Boldsen


Dansk Financia ejes i dag af Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond, der støtter kulturelle

og medicinske formål. Fonden er registreret i Erhvervsstyrelsen med CVR nummer 17557378.

Læs mere om fonden her.


Dansk Financia er medlem af Ejendom Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere

og administratorer af fast ejendom i Danmark.


Strategien for koncernen som helhed er gennem fortsat vækst i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S

at forblive en aktivt investerende ejendomskoncern med fokus på ejendomme med et løbende stabilt

afkast, der realiseres ved at Dansk Financia A/S som asset manager aktivt arbejder med udvikling

og optimering af drift for koncernens ejendomme.