Tagenshave

Tagenshave

Tagensvej 30-38

2200 København N

Tagensvej er opkaldt enten efter Tage Nielsen, som frem til sin død i 1710 havde opsyn med Borgmestervangens og Rådmandsmarkens jorder på Nørrebro eller efter ejendommen Tagenshus, der lå ved vejens nordside umiddelbart før Rådmandsgade. Tagensvej går fra Blegdamsvej til Bispebjerg, og kaldes derfor spøgefuldt for "livets vej" fordi den starter ved Rigshospitalet og ender ved Bispebjerg Kirkegård.


På det højeste punkt på Tagensvej (18 meter over havet) på hjørnet af Tagensvej og Jagtvej ligger ejendommen Tagenshave.


Ejendommen er tegnet af Arkitektfirmaet Wittmaack-Hvalsøe og opført i 1955 af Aktieselskabet for Opførelse af Arbejderboliger ved Arbejderforeningen af 1860. 


Ejendommen var i en periode ejet af Lægernes Pensionskasse og i 2012 blev ejendommen til Andelsboligforeningen Tagenshave, der ejede ejendommen frem til 2020. Ejendommen består af 60 lejligheder til beboelse.