Vedligeholdelse

Vedligeholdelse


Du har pligt til at vedligeholde og renholde dit lejemål, mens du bor til leje.


Vedligeholdelsespligten betyder at du løbende i lejeperioden skal sørge for, at lejemålet til enhver tid fremstår vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.


I praksis betyder det, at du/I i lejeperioden skal sørge for, at

  • Alle vægge og malbare flader er pæne og ikke misfarvede,
  • Alle gulve er pæne og ikke nedslidte eller ødelagte,
  • Alle installationer fungerer og ikke er nedslidte,
  • Vandhaner, toilet o.l. ikke drypper/løber og ikke er tilkalkede,
  • Låse og nøgler er funktionsdygtige,
  • Vinduer ikke er punkterede eller revnede og kan lukke forsvarligt.

Derudover skal du sørge for at holde afløb i køkken og bad rene, fliser skal renses for kalk og vinduer skal pudses.


Hvis du konstaterer problemer med lejemålets installationer skal du straks kontakte ejendommens vicevært, for at aftale hvordan udbedringen foretages.


Vedligeholdelsesarbejder i lejeperioden må kun udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværkere.


Hvem skal betale?

Rengøring og vinduespudsning betales altid af lejer.

Det er også lejer, der altid skal betale for fornøden vedligeholdelse og fornyelse af lejemålets låse og nøgler.


Som lejer har du naturligvis også vedligeholdelsespligten for det, som du selv vælger at installere i lejligheden. Hvis du eksempelvis får tilladelse til at installere en tørretumbler i lejemålet, har du vedligeholdelsespligten for denne. I lejekontraktens §9 er anført hvilke hårde hvidevarer, der tilhører udlejer og som udlejer derfor udskifter, hvis de er defekte.


De vedligeholdelsespligter, der derudover påhviler dig/jer som lejer fremgår din lejekontrakt.


Man skelner mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse.


Indvendig vedligeholdelse er jf. lejeloven defineret som maling, tapetsering og lakering af gulve. Det vil af lejekontraktens §8 fremgå om det er lejer eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis udlejer - se under indvendig vedligeholdelseskonto.


Udvendig vedligeholdelse er alt andet end maling, tapetsering og lakering af gulve. Udvendig vedligeholdelse omfatter således elementer, der befinder sig både udenfor og inde i lejemålet. Som udgangspunkt er det udlejer, der har den udvendige vedligeholdelsespligt, men du skal være opmærksom på, at der i lejekontraktens §11 kan være anført vilkår, som pålægger dig som lejer en udvidet vedligeholdelsespligt.


Ligeledes skal du være opmærksom på, at lejer under alle omstændigheder skal betale i tilfælde af, at lejer forvolder en skade, og i tilfælde af misligholdelse og hærværk, samt fejlagtig og/eller uforsvarlig brug af lejlighedens installationer.

 


Indvendig vedligeholdelseskonto

Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt og at lejemålet har en konto for indvendig vedligeholdelse (jf. Lov om leje §117) betyder det, at indeståendet på vedligeholdelseskontoen kan bruges til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet.


Hvis saldoen på kontoen overstiger et beløb, der svarer til de seneste 3 års hensættelser, kan det overskydende beløb anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Saldoen kan derfor ikke anvendes til nyt køkken, badeværelse, vinduer o.l.


Hvis du ønsker vedligeholdelsesarbejder udført og betalt via den indvendige vedligeholdelseskonto, skal du være opmærksom på, at

  • Du skal kontakte administrator FØR arbejdet bestilles og udføres.
  • Arbejdet skal udføres af en faglært, momsregistreret håndværker.
  • Administrator kan kræve fremsendt et tilbud fra håndværkere.
  • Du skal attestere regningen fra håndværkeren FØR denne sendes til administrator til betaling.

Udlejer eller vicevært eller inspektør forbeholder sig ret til at besigtige det udførte arbejde i din lejlighed.


Det er ikke muligt at udføre arbejdet selv og få materialeudgifter refunderet.


Arbejder, der rekvireres uden forudgående aftale med administrator, kan ikke kræves betalt via vedligeholdelseskontoen.


Hvis lejemålet er opsagt, kan der ikke fremsættes krav om indvendig vedligeholdelse og der kan ikke rekvireres arbejder, der skal betales af vedligeholdelseskontoen.

Den indvendige vedligeholdelseskonto tilhører lejemålet og saldoen kommer således ikke til udbetaling i forbindelse med fraflytning.