Indflytning

Procedure ved indflytning


Vi skal bruge kontaktoplysninger

Hvis du bliver tilbudt at leje en af vores boliger, modtager du en mail fra Dansk Financia med et link til en formular på vores hjemmeside.

Denne formular skal du udfylde med dine kontaktoplysninger (navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse) også selvom du allerede har givet os disse oplysninger. Vi gør dette, for at få de oplysninger, der er behov for til lejekontrakten, og for at få din bekræftelse på, at du fortsat vil leje lejligheden og ikke har fortrudt.


Når vi modtager formularen, sender vi den til ejendommens administrator, der varetager den videre proces.


Administrator skal bruge legitimation fra dig/jer

Administrator opretter dig som lejer og i den forbindelse skal administrator bruge dit CPR nummer. Hvis I er to lejere skal administrator bruge CPR nummer på jer begge. Dansk Financia A/S indhenter ikke og opbevarer ikke dit CPR nummer. 


Administrator sender dig en lejekontrakt

Når administrator har modtaget dit CPR nummer udarbejdes lejekontrakten.


Administrator sender en mail til dig/jer med et link til en sikker hjemmeside, hvor lejekontrakten underskrives digitalt med digital signatur (NEMID / MitID).

Hvis du ikke modtager denne mail i din indbakke, så se i mappen for Uønsket post i dit mailprogram. Vi har erfaring for, at mails, der indeholder link til en hjemmeside, kan blive opfattet som uønsket post.


Det er vigtigt at du gennemgår lejekontrakten med de anførte vilkår før du underskriver. Kontakt administrator, hvis du har spørgsmål til lejekontrakten.


Du skal også sikre, at du har fået alle bilag til lejekontrakten (energimærke, husorden o.s.v.).

Du kan dog altid bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden o.l  på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.


Når alle parter har underskrevet lejekontrakten, modtager du/I en ny mail. Den underskrevne lejekontrakt er enten vedhæftet som PDF dokument eller der er anført et link i mailen, hvor du kan hente lejekontrakt og bilag.


Du skal betale depositum m.v.

Samtidig med lejekontrakten modtager du opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt leje m.v. for den første måned.

Du skal betale depositum svarende til 3 måneders leje jf. Lov om Leje §59 stk. 1 og forudbetalt leje for 3 måneder jf. Lov om leje §59 stk. 3.


Du skal med andre ord betale et beløb svarende til i alt 7 måneders leje før indflytning.

Beløbet skal være betalt før indflytning.


Du bliver ikke indkaldt til indflytningssyn og får ikke nøgler, før du har betalt denne opkrævning.


Vi indkalder dig til indflytningssyn

Når lejekontrakten er underskrevet og indflytningsprisen (depositum m.v.) er betalt, hører du fra Dansk Financia igen.


Vi indkalder dig til indflytningssyn, hvor du samtidig får udleveret nøgler til boligen, ejendommen og postkassen. 


Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages boligen indflytningsklar (istandsat) og uden møbler, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.


Ved indflytningssynet gennemgår vi i fællesskab lejemålet og aflæser målere. Der udfyldes en indflytningsrapport, der beskriver lejemålets overordnede tilstand og hvor eventuelle mangler dokumenteres og noteres. Når indflytningsrapporten er færdig, får du med det samme en kopi pr. mail og du bedes underskrive indflytningsrapporten som kvittering for modtagelse.


Vi bestræber os altid på, at din/jeres bolig er helt klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Hvis du efter indflytningssynet konstaterer en mangel, der ikke er noteret i indflytningsrapporten, har du 14 dage til at meddele dette. Kritiske mangler (som f.eks. at toilettet ikke skyller ud eller at køleskabet ikke virker) bliver udbedret. Ikke kritiske og kosmetiske mangler bliver ikke udbedret, men noteret, så du ikke hæfter herfor, når du fraflytter.


Du meddeler os mangler, du har konstateret efter indflytningssynet, ved at bruge et link, der findes i indflytningsrapporten. Du klikker på dette link, beskriver mangel og vedhæfter foto.


Navneskilte

Navneskilte bliver automatisk opdateret. Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v.


På dørtelefonen ved opgangsdøren skriver vi dit/jeres efternavn(e). Hvis ejendommen har en app baseret dørstation (klik her for nærmere information) modtager du en separat mail med instruks om, hvordan du bliver oprettet på dørtelefonen og hvordan du kan ændre det navn, der præsenteres på dørtelefonen.


På postkassen skriver vi dit/jeres fulde navn, hvis postkassen sidder inde i opgangen. Hvis postkassen sidder uden for, skriver vi kun efternavn.


På navneskiltet foran døren til din/jeres lejlighed skriver vi dit/jeres fulde navn.


Hvis du har særlige ønsker til teksten på navneskiltet eller på et senere tidspunkt ønsker navneskiltet ændret, skal du kontakte Dansk Financia.

Brug denne formular: klik her


Du flytter ind

Når indflytningssynet er gennemført, kan du/I flytte ind, og vi håber, du/I bliver glade for at bo i vores ejendom.


Husk:

  • at tilmelde dig folkeregistreret på lejemålets adresse.
  • at tilmelde dig som el-forbruger på lejemålets adresse. Du vælger selv, hvilket el-selskab, du vil købe el hos.
  • at tilmelde dig som gas-forbruger, hvis der er gasforbrugende installationer i lejemålet (f.eks. komfur).
  • at oplyse din nye adresse til din familie, dine venner, din arbejdsgiver, de foreninger, du er medlem af o.s.v.


BeboerWeb

Efter indflytningsdatoen modtager du en mail fra ProBo, som er vores Beboer Web. Vi opfordrer dig til at tilmelde dig, så du modtager besked, når der udsendes nyheder og vigtige informationer til ejendommens beboere.