Indflytning

Procedure ved indflytning


Vi skal bruge kontaktoplysninger

Hvis du bliver tilbudt at leje en af vores boliger, sender vi dig en mail med et link til en formular på vores hjemmeside.

Denne formular skal du udfylde med dine kontaktoplysninger (navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse) også selvom du allerede har givet os kontaktoplysninger. Vi gør dette, for at få de oplysninger, vi har behov for, samt for at sikre os, at du fortsat er interesseret i at leje og ikke har fortrudt.


Når vi modtager formularen, sender vi den til ejendommens administrator.


Administrator skal bruge legitimation

Administrator opretter dig som lejer og i den forbindelse skal administrator bruge dit CPR nummer. Hvis I er to lejere skal administrator bruge CPR nummer på jer begge. Dansk Financia A/S indhenter ikke og opbevarer ikke dit CPR nummer. 


Administrator sender dig en lejekontrakt

Når administrator har modtaget dit CPR nummer udarbejdes lejekontrakten.


Administrator sender en mail til dig/jer med et link til en sikker hjemmeside, hvor lejekontrakten underskrives digitalt med NEMID.

Hvis du ikke modtager denne mail i din indbakke, så se i mappen for Uønsket post i dit mailprogram. Vi har erfaring for, at mails, der indeholder link til en hjemmeside, kan blive opfattet som uønsket post.


Det er vigtigt at du gennemgår lejekontrakten med de anførte vilkår før du underskriver. Kontakt administrator, hvis du har spørgsmål til lejekontrakten.


Du skal også sikre, at du har fået alle bilag til lejekontrakten (energimærke, husorden o.s.v.).

Du kan dog altid bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden o.l  på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.


Når alle parter har underskrevet lejekontrakten, modtager du/I en ny mail. Den underskrevne lejekontrakt er enten vedhæftet som PDF dokument eller der er anført et link i mailen, hvor du kan hente lejekontrakt og bilag.


Du skal betale depositum m.v.

Samtidig med lejekontrakten modtager du opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt leje m.v. for den første måned.

Med mindre andet er aftalt, skal du betale depositum svarende til 3 måneders leje og forudbetalt leje for 3 måneder jf. lejelovens §34.

Samtidig skal du også betale leje for den første måned, dvs. du skal betale et beløb svarende til i alt 7 måneders leje før indflytning.

Beløbet skal betales hurtigst muligt og skal være betalt før indflytning.


Du bliver ikke indkaldt til indflytningssyn og får ikke nøgler, før du har betalt denne opkrævning.


Vi indkalder dig til indflytningssyn

Når lejekontrakten er underskrevet og indflytningsprisen (depositum m.v.) er betalt, hører du fra os igen.


Vi indkalder dig til indflytningssyn, hvor du samtidig får udleveret nøgler til boligen, ejendommen og postkassen. Hvis ejendommen har vaskeri får du også en vaskebrik.


Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages boligen indflytningsklar (istandsat) og uden møbler, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.


Ved indflytningssynet gennemgår vi i fællesskab lejemålet og aflæser målere. Der udfyldes en indflytningsrapport, hvor eventuelle mangler dokumenteres og noteres. Når indflytningsrapporten er færdig, får du med det samme en kopi pr. mail og du bedes underskrive indflytningsrapporten som kvittering for modtagelse.


Det er vigtigt, at du/I gennemgår boligen grundigt og kontrollerer funktionsdygtigheden af alle installationer. Vi bestræber os på, at din/jeres bolig er helt klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Derfor er det vigtigt, at du er grundig ved indflytningssynet. Husk, at du som lejer hæfter for de mangler, som ikke bliver noteret.


Hvis du efter indflytningssynet opdager en mangel, har du 14 dage til at meddele, at du har opdaget en mangel. Kritiske mangler (som f.eks. at toilettet ikke skyller ud eller at køleskabet ikke virker) bliver udbedret. Ikke kritiske og kosmetiske mangler bliver ikke udbedret, men noteret, så du ikke hæfter herfor, når du fraflytter.


Mangler bedes meddelt administrator og dokumenteret med foto.


Navneskilte

Navneskilte bliver automatisk opdateret. Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v.


På dørtelefonen skriver vi dit/jeres efternavn(e).

På postkassen skriver vi dit/jeres fulde navn, hvis postkassen sidder inde i opgangen. Hvis postkassen sidder uden for, skriver vi kun efternavn.

På navneskiltet foran døren til din/jeres lejlighed skriver vi dit/jeres fulde navn.


Hvis du har særlige ønsker til teksten på navneskiltet eller på et senere tidspunkt ønsker navneskiltet ændret, skal du kontakte Dansk Financia.