Indflytning

Procedure ved indflytning


Vi skal bruge kontaktoplysninger og legitimation

Vi har behov for dine kontaktoplysninger (navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse) for at kunne oprette dig som lejer.

Hvis du bliver tilbudt at leje en af vores lejligheder, sender vi dig et link til en online formular, du skal udfylde og sende til os - også selvom du allerede har givet os kontaktoplysninger. Vi gør dette, for at få de oplysninger, vi har behov for, samt for at sikre os, at du fortsat er interesseret i at leje og ikke har fortrudt.


Når vi modtager formularen, giver vi den videre til ejendommens administrator, der opretter dig som lejer og udarbejder lejekontrakt.


Administrator vil i den forbindelse kontakte dig vedrørende legitimation, idet administrator skal bruge dit CPR nummer af formelle årsager. Hvis I er to lejere skal administrator bruge CPR nummer på jer begge. Dansk Financia A/S indhenter ikke og opbevarer ikke dit CPR nummer. 


Du skal underskrive lejekontrakt

Når administrator har udarbejdet lejekontrakt, bliver der sendt en mail til dig/jer med et link til en sikker hjemmeside, hvor du/I kan underskrive lejekontrakten digitalt med NEMID.


Hvis du ikke modtager denne mail i din indbakke, så se i mappen for Uønsket post i dit mailprogram. Vi har erfaring for, at mails, der indeholder link til en hjemmeside, kan blive opfattet som uønsket post.


Det er vigtigt at du gennemgår lejekontrakten med de anførte vilkår før du underskriver. Kontakt administrator, hvis du har spørgsmål til lejekontrakten.


Du skal også sikre, at du har fået alle bilag til lejekontrakten (energimærke, husorden o.s.v.).

Dog kan du altid bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden o.l  på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.


Når alle parter har underskrevet lejekontrakten, modtager du/I en ny mail med den underskrevne lejekontrakt som PDF dokument.


Du skal betale depositum m.v.

Samtidig med lejekontrakten modtager du opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt leje m.v. for den første måned.

Med mindre andet er aftalt, skal du betale depositum svarende til 3 måneders leje og forudbetalt leje for 3 måneder jf. lejelovens §34.

Samtidig skal du også betale leje for den første måned, dvs. du skal betale et beløb svarende til i alt 7 måneders leje før indflytning.

Beløbet skal betales hurtigst muligt og skal være betalt før indflytning.


Du bliver ikke indkaldt til indflytningssyn og får ikke nøgler, før du har betalt denne opkrævning.


Du bliver indkaldt til indflytningssyn

Når lejekontrakten er underskrevet og depositum m.v. betalt, bliver du indkaldt til indflytningssyn, hvor vi i fællesskab aflæser målere og gennemgår lejligheden. Der udfyldes en indflytningsrapport, som du/I skal underskrive. Du får kopi af indflytningsrapporten med det samme pr. mail.


Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages lejligheden umøbleret og istandsat, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.


Det er vigtigt, at du/I gennemgår hele lejligheden og kontrollerer funktionsdygtigheden af alle installationer. Hvis der er mangler - som f.eks. køleskabet eller emhætten ikke virker - skal dette noteres i indflytningsrapporten. Vi bestræber os på, at din/jeres lejlighed er 100% klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Derfor er det vigtigt, at du er grundig ved indflytningssynet. Husk, at du som lejer hæfter for de mangler, som ikke bliver noteret.


Ved indflytningssynet får du samtidig udleveret nøgler til ejendommen og lejligheden og postkassen. Hvis ejendommen har vaskeri får du også en vaskebrik.


Hvis du efter indflytningssynet opdager en mangel, har du 14 dage (fra nøgleudleveringsdato) til at meddele administrator, at du har opdaget en mangel. Husk fotodokumentation!


Navneskilte

Navneskilte bliver automatisk opdateret. Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v.


På dørtelefonen skriver vi dit/jeres efternavn(e).

På postkassen skriver vi dit/jeres fulde navn, hvis postkassen sidder inde i opgangen. Hvis postkassen sidder uden for, skriver vi kun efternavn.

På navneskiltet foran døren til din/jeres lejlighed skriver vi dit/jeres fulde navn.


Hvis du har særlige ønsker til teksten på navneskiltet eller på et senere tidspunkt ønsker navneskiltet ændret, skal du kontakte Dansk Financia.