Indflytning
Happy family moving house and carrying boxes

Procedure ved indflytning


Vi skal bruge kontaktoplysninger og legitimation

For at kunne oprette dig som lejer har vi behov for dine kontaktoplysninger (navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse). Hvis du bliver tilbudt at leje en af vores lejligheder, sender vi dig et link til en online formular, du skal udfylde og sende til os - også selvom du allerede har givet os kontaktoplysninger. Vi gør dette for at sikre os, at du fortsat er interesseret i at leje og ikke har skiftet mening efter fremvisning af lejligheden.


Når vi modtager formularen, giver vi den videre til ejendommens administrator, der opretter dig som lejer og overtager ansvaret for det videre forløb.


Administrator vil samtidig kontakte dig vedrørende legitimation, idet administrator skal bruge dit CPR nummer af formelle årsager. Hvis I er to lejere skal administrator bruge CPR nummer på jer begge. Dansk Financia A/S opbevarer ikke dit CPR nummer.


Du skal underskrive lejekontrakt

Administrator udarbejder en lejekontrakt med de vilkår, der er aftalt.


Herefter sender administrator dig/jer en mail, der indeholder et link til en sikker hjemmeside, hvor du/I kan gennemgå og underskrive lejekontrakten med NEMID.

Det er vigtigt at du gennemgår lejekontrakten og de aftalte vilkår før du underskriver.


Du skal også sikre, at du har fået alle bilag til lejekontrakten (energimærke, husorden o.s.v.). Dog kan du altid bestille ejendommens energimærke, ejendommens vedligeholdelsesplan, husorden o.l  på den elektroniske opgangsskærm i ejendommen.


Når alle parter har underskrevet lejekontrakten, modtager du/I den underskrevne lejekontrakt som PDF dokument.


Du skal betale depositum m.v.

Samtidig med lejekontrakten modtager du opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt leje m.v. for den første måned.

Der skal betales depositum svarende til 3 måneders leje og forudbetalt leje for 3 måneder, dvs. i alt 6 måneders leje skal betales forud jf. lejelovens §34.

Beløbet skal betales hurtigst muligt og skal være betalt før indflytning.


Du får ikke en lejekontrakt med udlejers underskrift og du bliver ikke indkaldt til indflytningssyn, før du har betalt denne opkrævning.


Du bliver indkaldt til indflytningssyn

Når lejekontrakten er underskrevet og depositum m.v. betalt, bliver du indkaldt til indflytningssyn, hvor du sammen med ejendomsinspektøren aflæser målere og gennemgår lejligheden. Sammen udfylder I en indflytningsrapport, som du/I skal underskrive.


Med mindre andet er meddelt ved fremvisningen eller anført i lejekontrakten, overtages lejligheden umøbleret og istandsat, dvs. nymalet og med alle installationer og hårde hvidevarer i funktionsdygtig stand.


Det er vigtigt, at I gennemgår hele lejligheden og kontrollerer funktionsdygtigheden af alle installationer. Hvis der er mangler eller hvis f.eks. en vandhane eller køleskabet ikke virker, skal dette noteres i indflytningsrapporten. Vi bestræber os på, at din/jeres lejlighed er 100% færdig og klar til indflytning, når der afholdes indflytningssyn, men der kan ske fejl og forglemmelser, og der kan trods en grundig gennemgang alligevel godt være mangler, der bliver overset. Derfor er det vigtigt, at du er grundig ved indflytningssynet. Husk, at du som lejer hæfter for de mangler, som ikke bliver noteret.


Ved indflytningssynet får du samtidig udleveret nøgler til ejendommen og lejligheden og postkassen.


Hvis du efter indflytningssynet opdager en mangel, har du 14 dage (fra nøgleudleveringsdato) til at meddele administrator, at du har opdaget en mangel. Husk fotodokumentation!


Navneskilte

Dansk Financia giver besked til viceværten, der sørger for, at dit/jeres efternavn(e) automatisk bliver sat på dørtelefon, postkasse og foran døren til din/jeres lejlighed.

Du må ikke selv må opsætte navneskilte, Dymo strimler, papskilte o.s.v.

Hvis du har særlige ønsker til teksten på navneskiltet eller på et senere tidspunkt ønsker navneskiltet ændret, skal du kontakte Dansk Financia.