Persondatapolitik

Persondatapolitik


Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler de personoplysninger, som du sender til os via mail (til en adresse under danskfinancia.dk) eller via en kontaktformular på denne hjemmeside eller på anden vis giver til os.


Hvis du vil vide, hvordan vores administrator behandler personoplysninger henvises til administrators hjemmeside.

(Link oprettet 24.05.2018 - der tages forbehold for, at URL kan være ændret efterfølgende).Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dansk Financia A/S, CVR nr. 21327417


Beskrivelse af behandlingen

Formål

Personoplysninger anvendes udelukkende til behandling af din henvendelse.

Hvis din henvendelse indeholder spørgsmål eller vedrører forhold, som er administrators ansvar at besvare og/eller behandle vil din henvendelse blive videresendt til administrator til besvarelse / behandling. Eksempelvis kontaktoplysninger, hvis du er ny lejer, spørgsmål om forbrugsregnskab, lejeopkrævninger, betalinger, opsigelse af lejemål o.l.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger vil vi enten returnere din henvendelse og bede dig kontakte administrator direkte eller slette de personfølsomme oplysninger inden videresendelse. Eksempelvis hvis du sender os en ansøgning om tilladelse til fremleje, kræver vi jf. lejeloven visse oplysninger, som f.eks. årsagen til dit ønske om fremleje. Hvis årsagen indeholder personfølsomme oplysninger, videregives disse ikke.


Markedsføring

Personoplysninger anvendes ikke til markedsføringsmæssige formål udover at sende mails til modtagere på vores mailingliste, når vi har en lejlighed, vi søger en ny lejer til.

Vi efterlader ikke cookies på din pc, når du besøger vores hjemmeside og vi deler ikke personoplysninger med nogen i markedsføringsmæssig øjemed.


Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler ikke andre oplysninger end dem, du giver os ved at sende en mail eller udfylde en kontaktformular på vores hjemmeside.


Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, f.eks.

 • Kontaktoplysninger opbevares, så længe, vi har kontakt med dig som lejer, leverandør, samarbejdspartner eller medarbejder
 • Hvis du er noteret på vores mailingliste opbevares kontaktoplysninger fra det tidspunkt, hvor du anmoder om at blive noteret på mailingslisten til du pr. brev, mail eller telefon anmoder om at blive slettet fra mailinglisten.
 • Aftale- og/eller sagsoplysninger opbevares, så længe aftale er gældende eller sagen ikke er afsluttet og herefter, så længe en eventuel forældelsesfrist måtte nødvendiggøre dette.


Konsekvens såfremt ovenstående ved en fejl overtrædes

Ved en erkendt fejl herfra får du får øjeblikkelig besked, og data slettes eller flyttes omgående


Pligtmæssig information

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, og vi kan ikke ekspedere din henvendelse, hvis du ikke giver disse oplysninger.


Ny lejer

 • Navn
 • Adresse, postnr og by
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Boliglejemål: Navn(e) på øvrige medlemmer af din husstand (f.eks. ægtefælle, samlever, børn)
 • Erhvervslejemål: CVR nummer og kontaktperson

Der tages forbehold for, at administrator kræver yderligere oplysninger, som i givet fald skal sendes direkte til administrator og dennes persondatapolitik er gældende for disse oplysninger.


Eksisterende lejer

 • Navn
 • Adresse, postnr og by
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Lejemålsnummer


Leverandør / samarbejdspartner

 • CVR-nummer
 • Virksomhedens navn og adresse
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer


Medarbejder

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Adresse
 • Skatteoplysninger
 • Bankoplysninger
 • Kontaktperson – pårørende


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder rettigheder, herunder

 • Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis forudsætningerne herfor er tilstede (eksempelvis at du ikke længere er lejer).
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Dansk Financia overtræder den danske persondatalovgivning.

Du kan til enhver tid kontakte os og få oplyst dine rettigheder.