Fejl og mangler

Fejl og mangler


Hvis du konstaterer fejl og mangler skal du kontakte viceværten.


Hvad er fejl og mangler?

Fejl og mangler er eksempelvis:

  • Manglende vand og/eller varme
  • Manglende lys i opgangen, på bagtrappen, loftet, kælderen, gården og andre fællesarealer
  • Ødelagte døre og ituslåede vinduer
  • Mangelfuld rengøring af trappen
  • Mangelfuld snerydning
  • Skadedyr
  • Vand- og stormskader
  • Defekt lås på hoveddør og/eller defekt dørtelefon
  • o.l.


Hvordan kontakter jeg viceværten?

Den nemmeste og bedste måde at meddele fejl og mangler til viceværten på, er at benytte opgangsskærmen.

Klik på "Meld fejl og mangler", skriv din besked og din mailadresse og tryk send.

Viceværtens kontaktoplysninger (herunder telefonnummer) kan også findes på skærmen under "Kontakt".

Du kan også bruge kontaktformularen her men vær opmærksom på, at henvendelser, der modtages via kontaktformularen kun læses inden for normal kontortid.


Fejl og mangler i din lejlighed

Viceværten hjælper dig som udgangspunkt gerne med at løse problemer, fejl og mangler i din lejlighed, men du skal være opmærksom på, at du - afhængig af de aftalte vilkår i din lejekontrakt - eventuelt selv skal betale. Husk, at det altid er dig, der har ansvaret for at vedligeholde og udskifte låse og nøgler til din lejlighed.

Læs mere under At bo til leje hos os.


Fejl og mangler på navneskilte

Du kan ikke bestille ændringer til navneskilte via Fejl og Mangler. Ændringsønsker skal sendes her.


Hvad er ikke fejl og mangler?

Fejl og mangler må ikke forveksles med overtrædelser af husordenen. Det er ikke en fejl/mangel, at der lugter i din lejlighed, fordi naboen tilbereder krydret mad og har glemt at tænde emhætten eller at underboen står på sin altan og ryger, selvom han/hun ikke må. Hvis du oplever den slags irritationsmomenter, så søg først at løse problemet i mindelighed. Dialog og godt naboskab kommer man langt med. Se mere under Husorden og klager.