Fremleje

Fremleje / Delelejlighed


Vi udlejer ikke til bofællesskaber.


Vi udlejer til dig og din eventuelle samlever/ægtefælle, og det er ikke muligt at få andre anført som lejer(e) på lejekontrakten.


Du kan på visse betinglser dog godt få lov at bo sammen med en ven, bror/søster, studiekammerat o.l. og i givet fald gælder lejelovens regler om fremleje.


Fremleje betyder, at du videreudlejer dit lejemål helt eller delvis til en anden.Uanset om du ønsker at fremleje et eller flere værelser (mens du selv bor i lejligheden) eller du ønsker at fremleje hele lejligheden, så du have tilladelse hos udlejer.


En del af lejemålet (=du skal bo sammen med nogen):

Du har ret til at fremleje højst halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse for en anden lejer. Dog må det samlede antal personer, der bor i lejemålet, ikke overstige antallet af beboelsesrum. Det betyder, at hvis du eksempelvis bor alene i en 2 værelses lejlighed, har du ret til at fremleje ét værelse til én person.

Du skal begynde med at give besked til udlejer INDEN fremlejeforholdet påbegyndes - brug nedenstående formular.


Når du har orienteret udlejer skal du udarbejde en fremlejekontrakt mellem dig som udlejer og den, du agter at fremleje til. Denne kontrakt skal du sende til administrator.

Hvis udlejer ikke modsætter jeg fremlejeforholdet sørger viceværten for ajourføring af navneskilte, dvs. navnet på din fremlejer kommer på dørtelefon, postkasse, hoveddør m.v. Det er IKKE tilladt selv at opsætte navneskilte, Dymo strimler o.l.


Hele lejemålet (=du skal ikke bo i lejligheden samtidig med fremlejer):

Du har ikke samme ret til at fremleje hele lejligheden som du har til at fremleje et værelse. Hvis du ønsker at fremleje hele lejligheden skal du opfylde visse betingelser, og hvis de ikke er opfyldt, får du ikke lov til at fremleje. Du kan eksempelvis ikke få lov til at fremleje hele lejligheden, fordi du ønsker at bo sammen med din kæreste, men gerne vil beholde din lejlighed for en sikkerheds skyld.


Du kan kun få lov til at fremleje din lejlighed i sin helhed, hvis du på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. ikke kan bo i din lejlighed i en periode. Hvis en af disse betingelser opfyldt, kan du søge om tilladelse til at fremleje din lejlighed i maksimalt 2 år. Ansøgning fremsendes ved at udfylde nedenstående formular. Udlejer vil herefter vurdere ansøgningen og anmode om dokumentation for dit midlertidige fravær fra lejligheden.


Vær opmærksom på, at fremleje under alle omstændigheder vil blive nægtet, såfremt

  • der er færre end 13 beboelseslejligheder i ejendommen
  • hvis det samlede antal personer i lejligheden kommer til at overstige antallet af værelser
  • hvis vi i øvrigt har rimelig grund til at modsætte os fremlejeforholdet.

Hvis din ansøgning godkendes skal du indsende kopi af fremlejeaftale og viceværten tilføjer navnet på din fremlejer på dørtelefon, postkasse, hoveddør m.v. Det er IKKE tilladt selv at opsætte navneskilte, Dymo strimler o.l.


Du kan læse nærmere i lejelovens §§69-70.


Vær særligt opmærksom på, at vi ser med stor alvor på overtrædelse af disse bestemmelser, dvs. hvis du fremlejer uden at give besked eller uden at indhente tilladelse fra udlejer og/eller du overlader din lejlighed helt eller delvist til andre (f.eks. korttidsudlejning som AirBnb) uden accept fra udlejer, så bliver dit lejemål ophævet og du – og din fremlejer – bliver pålagt at flytte!