Fremleje

Fremleje / Delelejlighed


Vi udlejer ikke til bofællesskaber.


Vi udlejer til dig og din eventuelle samlever/ægtefælle, og det er ikke muligt at få andre anført som lejer(e) på lejekontrakten.


Du kan på visse betinglser dog godt få lov at bo sammen med en ven, bror/søster, studiekammerat o.l. og i givet fald gælder lejelovens regler om fremleje.


Fremleje betyder, at du videreudlejer dit lejemål helt eller delvis til en anden.Uanset om du ønsker at fremleje et eller flere værelser (mens du selv bor i lejligheden) eller du ønsker at fremleje hele lejligheden, skal du have tilladelse fra udlejer.Du ønsker at fremleje en del af lejemålet (=du skal bo sammen med nogen):

Du har ret til at fremleje højst halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse for en anden lejer. Dog må det samlede antal personer, der bor i lejemålet, ikke overstige antallet af beboelsesrum. Det betyder, at hvis du eksempelvis bor alene i en 2 værelses lejlighed, har du ret til at fremleje ét værelse til én person.

Det er dog en betingelse, at du giver besked til udlejer INDEN fremlejeforholdet påbegyndes - brug nedenstående formular.


Når du har orienteret udlejer skal du udarbejde en fremlejekontrakt mellem dig som udlejer og den, du agter at fremleje til. Denne kontrakt skal du sende til os. 

Hvis udlejer ikke modsætter jeg fremlejeforholdet bliver navneskilte automatisk ajourført, dvs. navn / navne på fremlejer(e) kommer på dørtelefon, postkasse, hoveddør m.v. Det er IKKE tilladt selv at opsætte navneskilte, Dymo strimler o.l.Du ønsker at fremleje hele lejemålet (=du skal ikke bo i lejligheden samtidig med fremlejer):

Du har mulighed for (men ikke nødvendigvis ret til) at fremleje hele lejligheden, hvis du midlertidigt ikke kan bo i den. Midlertidigt fravær kan eksempelvis være på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Du kan derimod ikke få lov til at fremleje hele lejligheden, hvis du eksempelvis ønsker at flytte sammen med din kæreste i hans/hendes lejlighed, men gerne vil beholde din egen lejlighed for en sikkerheds skyld.


Du kan søge om tilladelse til at fremleje din lejlighed i maksimalt 2 år. Ansøgning fremsendes ved at udfylde nedenstående formular. Udlejer vil herefter vurdere ansøgningen og anmode om dokumentation for dit midlertidige fravær fra lejligheden. Hvis betingelserne for fremleje ikke er opfyldt, får du ikke lov til at fremleje, og det kan betyde ophævelse af dit lejemål, hvis du fremlejer alligevel. 


Fremleje vil under alle omstændigheder vil blive nægtet, såfremt

  • der er færre end 13 beboelseslejligheder i ejendommen
  • hvis det samlede antal personer i lejligheden kommer til at overstige antallet af værelser
  • hvis udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.


Hvis din ansøgning godkendes skal du indsende kopi af fremlejeaftale.

Navneskilte på dørtelefon, postkasse, hoveddør m.v. bliver automatisk opdateret. Det er IKKE tilladt selv at opsætte navneskilte, Dymo strimler o.l.


Du kan læse nærmere i Lov om leje §§157-158.


Vær særligt opmærksom på, at vi ser med stor alvor på overtrædelse af disse bestemmelser, dvs. hvis du fremlejer uden at give besked eller uden at indhente tilladelse fra udlejer og/eller du overlader din lejlighed helt eller delvist til andre (f.eks. korttidsudlejning som AirBnb) uden accept fra udlejer, så bliver dit lejemål ophævet og du – og din fremlejer – bliver pålagt at flytte!