El, vand, varme, tv, internet

Forbrug


Elektricitet

Forbrug af elektricitet er ikke indeholdt i lejen og forbrug skal betales direkte til forsyningsselskabet. Husk at aflæse måler ved ind- og udflytning.


Vand

Hvis der ikke er monteret vandmålere i ejendommen, er forbrug af vand indeholdt i lejen. Det vil fremgå af din lejekontrakt.


Varme (og vand hvis der er vandmålere i lejligheden)

Du skal månedligt betale et acontovarmebidrag til dækning af din del af ejendommens udgifter til opvarmning og varmt vand. I mange lejemål opkræves et tilsvarende acontobidrag til dækning af dit vandforbrug. Acontobidragene opkræves sammen med den månedlige husleje og fremgår særskilt af lejeopkrævningen.


Dit forbrug af varme og evt. vand opgøres én gang årligt. Forbrugsperioden fremgår af din lejekontrakt. Det endelige forbrugsregnskab sendes til dig 2-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.


Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af regnskabsperioden, overstiger de faktiske udgifter til vand og varme, modregnes det overskydende beløb i den først kommende huslejeopkrævning efter modtagelse af forbrugsregnskabet.


Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af regnskabsperioden, ikke kan dække udgifterne til vand og varme, opkræves tillægsbetalingen i huslejeopkrævningen, men først efter der er forløbet en måned fra din modtagelse af forbrugsregnskabet. Herefter vil administrator samtidig justere dine acontobidrag for det kommende år.


TV / internet

Tv, telefoni, internet m.v. indgår ikke i lejen.


Med mindre andet fremgår af din lejekontrakt er sådanne abonnementer udlejer uvedkommende, og du kan selv vælge, hvilket abonnement, du ønsker og betale for direkte til leverandøren. Hvis der i ejendommen er fælles forsyning af tv og/eller internet vil dette blive opkrævet udover lejen.


Det er ikke tilladt at opsætte egen antenne / parabol.