Betaling af leje

Betaling af leje


Administrator udsender opkrævninger hver måned. På opkrævningen kan du se, hvad du/I skal betale i leje, aconto varme og andre betalinger. Opkrævningen skal betales den 1. i hver måned. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.


Hvis du/I ikke betaler rettidigt fremsender administrator en rykkerskrivelse (et påkrav) som også indeholder et påkravsgebyr jf. lejelovens bestemmelser.


Hvis du/I ikke betaler efter modtagelse af påkravsskrivelse, kan udlejer ophæve lejeaftalen og pålægge dig/jer af fraflytte.


Vi anbefaler at tilmelde lejebetaling til BetalingsService, så du er sikker på at betale til tiden.


Du kan på opkrævningen se de oplysninger, der skal bruges for at tilmelde betalingen til Betalingsservice.