Pulterrum

Pulterrum


Der hører et pulterrum til din lejlighed, hvis det fremgår af din lejekontrakt. 


I de fleste ejendomme, er pulterrum beliggende på loft eller i kælderen. Kontakt Dansk Financia, hvis du er i tvivl om, hvilket pulterrum, der hører til lejligheden. Du må ikke bare beslaglægge et ledigt pulterrum, låne et ekstra rum af en anden beboer eller aftale med naboen, at I bytter pulterrum.


Det er strengt forbudt at opbevare fyrværkeri og brandbare væsker i pulterrummet.


Pulterrummet er til opbevaring af private effekter, som du ikke har plads til i din lejlighed og/eller ikke bruger hver dag.

Vi fraråder, at du opbevarer indbo af værdi, tøj, dyner, papir, plakater, malerier o.l. i pulterrummet.

Vi anbefaler, at du ikke stiller effekter direkte på gulvet.


Dine private effekter må kun være i din lejlighed eller i dit pulterrum. Det er ikke tilladt at henstille indbo og private effekter som f.eks. skostativer, potteplanter, kommoder o.l. på trappen og andre fællesarealer. Der skal være fri passage på alle fælles arealer i tilfælde af brand og henstilling af affald tiltrækker rotter.