Fraflytning

Fraflytning


Vi håber, at du er glad for at være lejer hos os, men ønsker og behov ændrer sig gennem livet.


Opsigelse

Hvis du skal flytte, skal du opsige lejemålet. Du kan bruge denne formular (klik her).


Når vi modtager formularen, sender vi den til ejendommens administrator, der bekræfter modtagelse af opsigelsen og indkalder dig til fraflytningssyn. Opsigelsesvarsel er normalt 3 måneder, dvs. hvis du eksempelvis opsiger din lejlighed i september vil lejeforholdet ophøre 31. december. Der kan være angivet et andet opsigelsesvarsel i din lejekontrakt. Du er velkommen til at anføre en tidligere dato i formularen, hvis du ønsker at flytte tidligere, så vil vi forsøge at imødekomme dette.


Fraflytningssyn

Administrator indkalder dig til fraflytningssyn. Du skal være opmærksom på, at fraflytningssyn normalt afholdes mindst 14 dage før den dato, hvor lejeforholdet ophører. Ved fraflytningssynet skal lejligheden være fraflyttet, tom og rengjort og du skal aflevere alle nøgler og eventuel vaskebrik.


Lejebetaling i opsigelsesperioden

Hvis du har betalt forudbetalt leje i forbindelse med indflytning behøver du/I ikke betale leje i opsigelsesperioden. Der skal dog fortsat betales varme og andre betalinger ud over leje. Kontakt administrator hvis du er i tvivl.


Lejlighedens stand ved fraflytning

Du skal aflevere lejligheden i samme stand som du overtog den, dvs. samme stand som er beskrevet i indflytningsrapporten. Lejlighedens stand og eventuelle særlige vedligeholdelsesforpligtelser kan også være beskrevet i lejekontrakten.


Med mindre andet dokumenteres har du overtaget lejligheden istandsat og uden mangler, dvs. nymalet og med pæne gulve og funktionsdygtige installationer og hårde hvidevarer. Du skal aflevere lejligheden i samme stand.


Hvis din lejekontrakt er indgået før 1. juli 2015 og hvis det fremgår af din lejekontrakt, at lejemålet var nyistandsat, da du flyttede ind, skal du også aflevere lejemålet nyistandsat ved fraflytning. Det vil sige, at du skal betale for istandsættelse af alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt.


Hvis din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015 kræver vi en “normalistandsættelse”, når du fraflytter jf. Lov om leje § 187. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern. Lidt forenklet sagt betyder det, at hvis du har passet godt på din lejlighed og løbende vedligeholdt den (så der ikke er ridser eller skrammer i gulvet, og ikke er huller, ridser, misfarvninger eller sod fra stearinlys o.l. på væggen) så er risikoen for, at du skal betale for omfattende istandsættelse ved fraflytning, begrænset.


Det er udlejers håndværkere, der maler og istandsætter for din regning efter fraflytningen. Der er principielt ikke noget, der forhindrer, at du selv kan male og istandsætte før fraflytningssynet, men du skal bare være klar over, at dit arbejde kan blive underkendt på fraflytningssynet, hvis det ikke er godt nok eller ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. Derfor anbefaler vi, at du overlader det til udlejer at istandsætte.


Hvis der er tilknyttet en konto for indvendig vedligeholdelse til lejligheden, så bruges indeståendet på maling af lejligheden, når du er flyttet. Du skal derfor ikke selv male og du kan ikke bestille arbejder til betaling fra vedligeholdelseskontoen. Bemærk, at vedligeholdelseskontoen følger lejligheden, dvs. du får ikke saldoen udbetalt.


Du kan læse mere og vedligeholdelse og dine vedligeholdelsesforpligtelser her.


Forbrug

Ved fraflytningssynet aflæser du målere sammen med ejendomsinspektøren, men husk, at du selv har ansvar for at framelde dig og afregne forbrug.Afregning / tilbagebetaling af depositum

Administrator vil snarest muligt efter fraflytningsdagen udarbejde en flytteopgørelse over udlejers tilgodehavender (eventuelle lejerestancer, istandsættelse o.l.) og dine tilgodehavender (depositum o.l.). Hvis flytteopgørelsen er i din/jeres favør, bliver dit/jeres tilgodehavende overført den bankkonto, som du oplyser til administrator.


Genudlejning

Ejendommens administrator håndterer det formelle og administrative vedr. din fraflytning. Alle spørgsmål vedr. fraflytning, udbetaling af depositum o.l. skal derfor rettes til administrator.


Dansk Financia forestår genudlejning af lejemålet. Som led i genudlejningsproceduren skal lejemålet fotograferes og der skal udarbejdes en plantegning. Dansk Financia samarbejder med firmaet Zigna, og en fotograf fra Zigna vil derfor tage kontakt til dig for at aftale tid for fotografering og opmåling.


Du kan se et par tip fra fotografen til klargøring af din lejlighed her


Vi anbefaler samtidig, at du gemmer eventuelle værdigenstande, så de ikke kommer med på billederne og ikke står fremme, når lejligheden fremvises for nye lejere.


Dit lejemål vil blive tilbudt til de boligsøgende, der står på vores mailingliste, og som har anmodet om at komme i betragtning, når vi har en ledig lejlighed.


For at forstyrre dig mindst muligt vil vi gerne fremvise lejemålet til flere lejeremner samtidig og på et tidspunkt, der passer dig. Derfor vil vi sammen med dig gerne finde et tidspunkt, hvor vi holder åbent hus og fremviser lejemålet for dem, der har tilmeldt sig.