Grøndals Parkvej 10-12 / Gudenåvej 10-12

Grøndals Parkvej 10-12
Gudenåvej 10-12

2720 Vanløse


Ejendommen består af to boligblokke med hver 12 lejligheder. Den ene blok ligger ud til Grøndals Parkvej - den anden ud til Gudenåvej.


Grøndals Parkvej løber langs Grøndalsparken, der har sit navn fra Grøndalsåen, der var et åløb, der oprindelig løb fra nord mod syd og mundede ud i Harrestrup Å midt i den nuværende Damhussø. Ved en opdæmning i middelalderen vendtes åløbet, således at vandet fra Harrestrup Å kunne løbe gennem Ladegårdsåen til St.Jørgens sø og dermed være med til at forsyne København med vand. Grøndalsåen og -parken antages at være opkaldt efter gården Grøndal, som lå ved Godthåbsvej. Gudenåvej er opkaldt efter Gudenåen, der er Danmarks længste å.


Ejendommen er opført i 1934 og tegnet af to af Danmarks mest kendte arkitekter, nemlig Kay Fisker og C.F. Møller.