For leverandører

For leverandører


Fakturaer vedr. service- og abonnementsaftaler samt varer og tjenesteydelser leveret til Dansk Financia eller ejendomme, som ejes af samme koncern skal udstedes til:


Ejendommen xxxxx Ejendomsnavn *)

c/o Dansk Financia

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby


*) xxxxx er ejendommens interne 5-cifrede nummer hos administrator og tillige skal ejendomsnavn anføres, f.eks. ”Ejendommen 32633 Havdrupgård”


Faktura skal indeholde følgende informationer:

  • Fulde navn på rekvirent
  • Dato for levering af vare/tjenesteydelse
  • Beskrivelse af den leverede vare/tjenesteydelse
  • Nøjagtig og præcis leverings-/udførelsesadresse
  • Navn på lejer, hvis arbejde er udført/leveret til specifikt/specifikke lejemål.

Uden disse oplysninger forbeholdes ret til at afvise betaling.


Faktura bedes sendt i PDF format til denne mailadresse.


Øvrige henvendelser - brug nedenstående kontaktformular.